Live Photos > 2013-12-20, The Pleasant Tense, Kobo, Columbus Ohio